Tuesday, November 24, 2020

Karijera i biznis

statusni simbol

Kad te mobilni statusni simbol košta ko svetog Petra kajgana

Oh, da. Ljudi se dele na milion načina, a jedan od novijih je po tipu mobilnog telefona.