Saturday, February 20, 2021

Karijera i biznis

razlika između marketinga i prodaje

Marketing lekcije sa Askom 3: Strategije uspešne prodaje i pitch

Prodaja podrazumeva sve aktivnosti povezane sa prodajom brojnih artikala određene robe ili usluga u datom ciljanom vremenskom periodu. Cilj. Kada je u pitanju prodaja, morate imati jasan cilj pred sobom.