Friday, February 26, 2021

Karijera i biznis

prevođenje

Sa kvalitetnim prevodom veb-sajta do većih prihoda

Internet je postao središnje mesto oglašavanja i radi toga ga možemo smatrati jednim od najvažnijih mesta susreta za pružaoce usluga i potencijalne klijente. Internet je, putem veb-sajtova, glavno sredstvo putem kojeg kompanije grade svoj imidž.

Da li će veštačka inteligencija prevodioce pretvoriti u ugroženu vrstu? Prevodioci pažnja!

Prevođenje je oblast u kojoj se veštačka inteligencija, naročito mašinsko učenje, pokazalo jako kompetentno.

Da li će roboti i veštačka inteligencija zameniti ljude prevodioce? Neće. Evo zašto.

Roboti definitivno permanentno zamenjuju ljude u vožnji automobila, dijagnostifikovanju raka, šutiranju slobodnih bacanja i u predviđanju prinosa useva.