Friday, February 26, 2021

Karijera i biznis

preduzetnik

Koliko puta ste došli u situaciju da otaljavate ili odlažete neki posao ili obavezu, samo zato jer vam se to ne dopada?

Da li vam zvuče poznato sledeće izjave: To nije moj nivo. Nisam se za to školovao/školovala! To mi nije zanimljivo. To me smara! Nije u opisu mog radnog mesta.

Postati preduzetnik nije bauk ako se pozdraviš s pogrešnim uverenjima

Ovo je tema koja me dosta intrigira, a tiče se ne samo kako postati preduzetnik, budućnosti mladih i novih sistema života, toliko dalekih od u našim roditeljima usađenih komunističkih shvatanja o tome da je država odgovorna za sve, koliko i toga da obrazovanje mora urgentno da se menja tako da obezbedi koncept "lifelong learninga" sistematično, posvećeno i kontinuirano, na državnom nivou.