Friday, February 26, 2021

Karijera i biznis

neverbalna komunikacija

Marketing lekcije sa Askom: 4. Pisana i neverbalna poslovna komunikacija

Komunikacija, pa i poslovna komunikacija je široka oblast koja se može primeniti na zaista svaki segment života.