Thursday, February 25, 2021

Karijera i biznis

menadžer za odnose s javnošću

Očitavanje bukvice: Crna ovca srpskog PR-a

PR počinje sa našim rođenjem. Ili se rodi sa nama ili izabere nekog drugog. Nema tu druge filozofije.