Thursday, February 25, 2021

Karijera i biznis

maja zelenović

Očitavanje bukvice: Crna ovca srpskog PR-a

PR počinje sa našim rođenjem. Ili se rodi sa nama ili izabere nekog drugog. Nema tu druge filozofije.

Pokojni PR i prodavci guste magle

U Srbiji, zemlji kopija, plagijata i verzija originala, ukopan do grla u blato, našao se i PR kao najveći paradoks sam sebi. Prodajući usluge na kilo u šarenom papiru i gradeći reputaciju klijentu, a da u praksi nije uspeo da izgradi sopstvenu, svečano se predao na javno ruglo.