Friday, February 26, 2021

Karijera i biznis

community management

Marketing lekcije sa Askom: 5. Community Management, odnosno građenje odnosa sa korisnicima

Jedna od težih lekcija koje svi moraju da shvate jeste da je za mnoge aspekte marketinga, a pre svega za community management izgradnju odnosa i upravljanja zajednicom neophodno iznad svega- vreme.