Friday, February 26, 2021

Karijera i biznis

aska media pr

Rad od kuće: izazovi, prednosti i šansa za razvoj

Ovih dana je rad od kuće postao centralna tema za mnoge, pa čak i za one koji nisu nikada mislili ni očekivali da će na ovaj način raditi.

Marketing lekcije sa Askom: 4. Pisana i neverbalna poslovna komunikacija

Komunikacija, pa i poslovna komunikacija je široka oblast koja se može primeniti na zaista svaki segment života.

Marketing lekcije sa Askom 3: Strategije uspešne prodaje i pitch

Prodaja podrazumeva sve aktivnosti povezane sa prodajom brojnih artikala određene robe ili usluga u datom ciljanom vremenskom periodu. Cilj. Kada je u pitanju prodaja, morate imati jasan cilj pred sobom.